Akce a soutěže

Všeobecná pravidla Facebook a Instagram soutěží

 1. Pořadatel soutěže je společnost Sis-corporation s.r.o., se sídlem Sadová 704, 273 45 Hřebeč, IČO: 10685995 (dál jako „pořadatel”).
 2. Pořadatel nekoná soutěž ve spolupráci se společností Facebook ani Instagram.
 3. Doba platnosti soutěže a soutěžní úkol a identifikace výhry budou zveřejněny v době konání soutěže na firemním profilu pořadatele: https://www.facebook.com/sishome.cz a https://www.instagram.com/sishome.cz/.
 4. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále jen „soutěžící” nebo „účastník”), která je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska.
 5. Účastník musí splňovat pravidla Instagramu uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511.
 6. Výherce může být pouze ten účastník, který splní všechna pravidla soutěže.
 7. Výherce bude vylosován pořadatelem a do náhodného losování se započítávají všechny soutěžní příspěvky dle bodů uvedených výše.
 8. Výherce bude kontaktován pořadatelem soukromou zprávou na Facebooku nebo Instagramu k doručení svých kontaktních údajů, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.
 9. Aby mohla být výhra předána, musí výherce pořadateli předat kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresu a datum narození.). Výherce je povinen pořadateli písemně (soukromou zprávou) potvrdit převzetí výhry. Pokud do 7 dnů od vyzvání nebudou pořadateli předány kontaktní údaje k předání výhry nebo se nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 10. Pořadatel je oprávněn zveřejnit na svých profilech na sociálních a webových stránkách výherní příspěvek včetně soutěžního profilu.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za technickou chybu při organizaci soutěže a má právo rozhodnout o všech vývojích (zkrácení, přerušení apod.) soutěže včetně jejího ukončení. O případných reklamacích či námitkách rozhoduje pořadatel. Změny podmínek pořadatel vždy uvede na svých webových stránkách www.sishome.cz.
 12. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravily.
 13. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 08.06.2021.