Výměna a vrácení zboží

Kupující má právo dle Obchodních podmínek na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě, že chcete zakoupené zboží vyměnit či vrátit, tak nás prosím nejprve kontaktujte na email info@sishome.cz.

Vrácení čí výměnu zboží je třeba provést nejpozději do 14 kalendářních dnů od data převzetí zakoupeného zboží, jinak vrácené zboží nebude akceptováno. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu a s visačkami. Zboží poškozené, znečištěné a jinak opotřebované se známkami používání nebude přijato zpět. V případě uplatnění práva z vadného plnění postupujte dle Obchodních podmínek

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky přijal a ve stejné lhůtě také zboží kupujícímu vymění, pokud je zboží skladem a strany se nedohodly jinak.  V případě reklamace prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Zboží je třeba pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození. Za správnou přepravu balíčku zpět k prodávajícímu ručí kupující. Náklady na vrácení a výměnu zboží nese kupující. Zboží by mělo být adekvátně pojištěno, při ztrátě balíku dopravcem, Sis-corporation s.r.o. za ztrátu balíku neručí.

Při výměně zboží a odstoupení od smlouvy je nutné do balíčku přiložit vyplněný reklamační formulář nebo vyplněné odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží: Sis-corporation s.r.o., Sadová 704, Hřebeč 273 45.

K zpětnému odeslání zboží k prodávajícímu využijte zejména služeb Zásilkovny. POZOR: zpětné vrácení přes Zásilkovnu je možné pouze u zboží do 5 kg a velikosti balíčku do 120 cm při součtu všech tří stran.

Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci Zásilkovny nebo na internetových stránkách www.zasilkovna.cz a klikněte na možnost VRÁTIT ZÁSILKU. Zadejte unikátní kód pro vrácení do našeho e-shopu: 98718838 a po odsouhlasení se Vám vygeneruje kód pro odeslání balíku, který nahlásíte obsluze na podacím místě Zásilkovny.

Zboží vhodně zabalte a doneste do 5 dnů na podací místo Zásilkovny (podací místa vyhledáte na internetových stránkách Zásilkovny viz. výše nebo v aplikaci Zásilkovny), kde předáte zásilku a obsluze sdělíte vygenerovaný kód. Obsluha zásilku převezme a nalepí štítek k odeslání. Balíček nám bude doručen prostřednictvím Zásilkovny. Zašlete-li zboží zpět tímto způsobem, bude Vám účtován poplatek 69,- Kč. V případě uplatnění práva z vadného plnění včetně vrácení chybného zboží, které odeslal chybně expediční pracovník nebude kupujícímu poplatek účtován.

Zboží lze vrátit také prostřednictvím kurýrních dopravců (PPL, GLS, Geis, DHL apod.), prosíme nezasílat prostřednictvím ČP. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.